• Facebook Black Round

© 2017 by Cognati Kompetens AB. 

Tel: 070 - 869 64 64

Vi har det du behöver!

Välkommen till Cognati Kompetens AB. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som hjälper våra kunder inom både offentlig och privat sektor som har behov av socionomkompetens.

Vår strävan är att ha nöjda konsulter och kunder!